İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Tüm faaliyetlerimizde çalışan sağlığını ve iş güvenliğini ön planda tutmak, eğitimlerle çalışanların İSG bilincini arttırmak.

Faaliyetlerimiz esnasında İSG açısından risk teşkil eden durumları analiz ederek, riskleri minimize etmek, çalışanlarımıza, taşeronlarımıza ve ziyaretçilerimize emniyetli ortamlar sağlayarak kaza ve yaralanmaları önlemek.

İSG açısından oluşabilecek risklere karşı önceden tedbir almak ve bu riskleri ortadan kaldırmak için çalışanlar ile yönetim arasında gerekli iletişim kanalları kurmak ve bu kanalları sürekli açık tutmak.

Tüm faaliyetlerimizi İSG mevzuatına ve standardına uygun olarak yapmak.

Çalışanların periyodik sağlık kontrollerini yaparak hastalıkların önlenmesini sağlamak.

Katılımcı bir anlayışla İSG performansında sürekli iyileşmeyi sağlamak.

İSG: İşçi Sağlığı ve Güvenliği

 • Geri dönüşüm sektöründe performansına özenilen, çevre ve yaşam değerlerine saygılı öncü olmaktır." hedefini benimseyen çevre ve insan sağlığı yasalarıyla uyumlu, güvenilir ve kaliteli hizmet vermeyi,
 • ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği standartlarının gerekliliklerine uymayı,
 • Çevre kirliliğin önlenmesi için yerel otoriteler ve sanayi kuruluşları ile birlikte çalışmayı,
 • Atık yönetim hizmetlerini şirketin tabi olduğu yerel ve uluslararası mevzuata uygun olarak yapmayı,
 • Çalışanların, ziyaretçilerin ve komşuların faaliyetlerimiz nedeniyle maruz kalabilecekleri tehlike, riskleri ve kayıpları en aza indirmeyi,
 • İşbirliği içinde olduğumuz paydaşlarımıza en iyi hizmeti vermek için lisanslarımızı güncel tutmayı, atık kapsamımızı genişletmeyi,
 • Atık yönetim sürecinde öncelikli olarak yeniden kullanım, geri kazanım tercih etmeyi,
 • Kuruluş adına çalışan kişilere sağlıklı ve emniyetli bir çalışma ortamı, iş güvenliği sağlamayı,
 • Çevre, iş sağlığı ve güvenliği performansımızı, sürekli olarak iyileştirmeyi,
 • Çalışanlarımızın yönetim sistemleri konusundaki bilinçlerini eğitimlerle arttırmayı,
 • Müşterilerimizin memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı,
 • Gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmak amacıyla sosyal sorumluluk faaliyetleri düzenlemeyi taahhüt ederiz.