İlke ve Değerlerimiz

İnsana, Topluma ve Çevreye Saygı

Yaptığımız işin insan sağlığı ve çevre açısından öneminin farkındayız. Bu bilinçle, işimizi asla ihmal etmez ilgili mevzuat ve tanımlamış olduğumuz sistemler çerçevesinde yürütürüz. Başarıda çalışma ortamının ve eğitimin önemine inanır, bu konularda yapılacak her türlü girişimi ve gelişimi destekleriz.

Dürüstlük, Tarafsızlık, Şeffaflık

İlgili tarafların gerekli bilgi ve belgelere ulaşabilmesi, yönetime katılması, yapılanları denetleyebilmesi ve yanlışlardan hesap sorabilmesi gibi şeffaf, temiz ve dürüst yönetim anlayışını benimsemekte ve çalışmalarımızı bu anlayışla yürütmekteyiz.

Müşteri Odaklılık

Müşteri beklentileri doğrultusunda hizmet kalitesine etki edecek her prosesi ayrı değerlendirerek ve sürekli iyileştirmeler yaparak müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmaya çalışırız. Yüksek kalitede hizmetle müşterilerimize değer katarız.

Yenilikçilik

Değişimin kurumsal gelişimimize katkısına inanır bu doğrultuda başta teknolojik yenilikler olmak üzere dünyada ve sektördeki yenilikleri takip ederek işimizde kullanırız.

Katılımcılık

İlgili taraflardan iletilen her türlü öneri, şikayet ve bildirimleri kurumsal gelişimimize katkı sağlayacak fırsat olarak görür, değerlendiririz. Şikayet etme yerine çözüm önerisi üretip gelişime katkı sağlarız.

Liderlik

Kurum amaçları doğrultusunda bilgiyi paylaşan ve diğer çalışanları olumlu yönde etkileyen, sürükleyen liderlerin kişisel ve kurumsal gelişime katkısına inanırız. Her düzeyde liderliği teşvik eder, çalışanların liderlik kapasitelerini geliştirmeleri için imkânlar sunarız.

Sürdürülebilirlik

Gelecek için sorumluluk taşır, kaynaklarımızı bu sorumluluk bilinciyle kullanırız. Tüm paydaşların ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak ekonomik, sosyal ve ekolojik dengeyi göz önünde tutarak gelişime katkı sağlarız.